Myhrbraaten.com

Forside

Et musikalsk instrument er et instrument satt sammen og tilpasset for å lage musikalske lyder. I prinsippet kan ethvert objekt som produserer lyd betraktes som et musikalsk instrument, det er gjennom formålet at objektet blir et musikalsk instrument. Historien om musikkinstrumenter daterer til begynnelsen av menneskelig kultur. Eller for å si det slik, vi mennesker har trolig alltid brukt instrumenter i en eller annen form. Tidlige musikkinstrumenter ble ofte brukt til ritualer, som for eksempel en trompet for å signalisere suksess på jakten, eller en tromme i en religiøs seremoni. De ulike kulturene verden over utviklet etterhvert sammensetning og ytelse av melodier for ren underholdning. Musikkinstrumenter har gjennom årene utviklet seg fra de enkleste trommer og strengeinstrumenter til komplekse instrumenter som syntheziser og elektrisk gitar.

 

Opprinnelsen til den første enheten som kan betraktes som et musikkinstrument er omstridt. Det eldste objektet som enkelte forskere refererer til som et musikkinstrument, en enkel fløyte, er datert til å være over 67.000 år gammelt. Imidlertid tror de fleste historikere at det er umulig å bestemme en bestemt tid for oppfinnelsen av musikkinstrumenter. Da man ikke kan definere nøyaktig hva som skal være til stede for at det skal kunne kalles et musikalsk instrument, kan man heller ikke med sikkerhet si når de først oppsto. Selv om man tror at tidligere sivilisasjoner hadde instrumenter er det vanskelig å stadfeste da instrumenter ble laget av dyreskinn, ben, tre og andre ikke-holdbare materialer.

 

Moderne instrumenter

Musikkinstrumenter gjennom historien, og deres betydning i de ulike kulturene, har vært diskutert i mange hundre år og man blir nok aldri enig om en unison oppfatning. Derfor snakker vi ofte om moderne instrumenter da alle virker til å kunne si seg enig i et tidspunkt i historien hvor man med sikkerhet kan si at instrumenter var i bruk i rent underholdningsøyemed, og en rekke av instrumentene bærer klare likhetstrekk med nåtidens instrumenter.

 

Ta den enkel gitaren, i dag et av verdens mest spilte instrumenter. Man vet ikke med sikkerhet når instrumentet første gang ble tatt i bruk, men man vet at alle gitarer stammer fra lutten, som har en histrore som man med sikkerhet har sporet tilbake til 900-tallet. Lutten kommer fra det arabiske kulturområdet via maurerne i Spania, og spredte seg derfra videre utover i Europa. Lutten var et svært populært instrument i middelalderen og renessansen. Gitaren er fortsatt et meget anvendt instrument i Spania, og landet har i alle år blitt omtalt som gitarens hjemland. I dag har den enkle lutten utvilket seg til en lang rekke ulike gitarinstrumenter, som klassisk- elektrisk-, akustisk-, og bassgitar.

 

Norske instrumenter

Nå har ikke Norge vært et foregangsland innen utvikling av musikkinstrumenter, men ser man tilbake i historien har man også i Norge utviklet egne instrumenter. En av de aller første gitarlignende instrumentene som stammer fra Norge er salmodikon. Den ble første gang tatt i bruk rundt 1670, og er en en-stengs gitar som ble brukt i kirker. Og la oss ikke glemme gyra, en bøyd harpe som stammer fra vikingene. Navnet stammer fra gammelt vikingspråk og betyr i overført betydning “å vibrere”. Andre mer kjente norske instrumenter er hardingfele, som første gang ble spilt på i 1651. Laget av Ole Jonsen Jaastad i Hardanger. Opprinnelig hadde instrumentet en rundere, smalere kropp, men rundt 1850 ble det moderne oppsettet med en kropp som fiolinen normen.

 

Menneskets fascinasjon med musikk, og utviklingen av ulike instrumenter gjennom historien er spennende og ikke minst interessant lesning. Her på myhrbraaten.no har vi gått gjennom historien til noen av de viktigste instrumentene gjennom historien. Vi håper du finner historiene interessante og kanskje lærer noe nytt underveis.

Privacy Policy